Các Chủ Thể Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Khác với các hợp đồng thông thường vốn chỉ có bên A và bên B, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) có khá nhiều chủ thể với các định nghĩa khác nhau. Trong nội dung bài viết này sẽ nêu ra các chủ thể thường gặp nhất và giải thích một cách “bình dân” nhất.

1. Bên Mua Bảo Hiểm (BMBH)

Gọi nôm na là chủ hợp đồng. BMBH là chủ thể đại diện đóng phí cho hợp đồng bảo hiểm và có các quyền cơ bản như ngừng hợp đồng, thay đổi người thụ hưởng…

2. Người Được Bảo Hiểm (NĐBH)

Là người mà công ty BHNT sẽ quan tâm đến tính mạng, sức khỏe…để khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (rủi ro) thì công ty sẽ bồi thường cho BMBH hoặc người thụ hưởng (NTH). Thông thường trong 1 hợp đồng BHNT thì BMBH và NĐBH cùng là 1 người; tuy nhiên, có những trường hợp NĐBH chưa có đủ tư cách pháp lý (trẻ em nhỏ hơn 18 tuổi) thì cha/mẹ/ông/bà… của NĐBH sẽ đại diện tham gia hợp đồng, lúc này BMBH và NĐBH là 2 chủ thể khác nhau (2 người khác nhau)

3. Người Được Bảo Hiểm Bổ Sung (NĐBHBS)

Một hợp đồng BHNT có thể bảo hiểm cho nhiều người khác nhau, trong đó chỉ có duy nhất 1 NĐBH chính và 1 hoặc nhiều NĐBHBS. NĐBH chính hưởng tất cả quyền lợi bảo hiểm, NĐBHBS không được hưởng quyền lợi tử vong (sản phẩm chính) mà chỉ được hưởng quyền lợi của sản phẩm bổ sung (SPBS).

4. Người Thụ Hưởng (NTH)

Sự kiện bảo hiểm (SKBH) có thể tạm thời chia làm 2 dạng: SKBH dẫn đến mất ý thức NĐBH và SKBH không dẫn đến mất ý thức NĐBH. Trong trường hợp NĐBH chưa mất ý thức, công ty sẽ bồi thường cho NĐBH. Ngược lại, nếu NĐBH đã mất ý thức, công ty sẽ bồi thường cho NTH.

Trong trường hợp hợp đồng chưa chỉ định NTH và NĐBH bị mất ý thức do SKBH, thì công ty BHNT sẽ bồi thường tiền theo luật thừa kế.

Luật của ngành BHNT quy định: mối quan hệ giữa BMBH, NĐBH, NĐBHBS và NTH phải là mối quan hệ trực hệ trong phạm vi 3 đời hoặc vợ/chồng.

5. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ

Là bên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cho khách hàng. Có nghĩa vụ bồi thường cho khách hàng những khoản tương ứng với từng SKBH. Hiện ở Việt Nam có 18 công ty BHNT khác nhau.

 

5/5 - (1 vote)