Các chủ thể trong hợp đồng

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có khá nhiều chủ thể như Bên Mua Bảo Hiểm, Người Được Bảo Hiểm…Đọc chi tiết về các chủ thể ở bài viết này.

Giá trị hoàn lại (GTHL)

Là số tiền mà chủ hợp đồng sẽ nhận được khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Tùy vào thời điểm chấm dứt hợp đồng mà GTHL sẽ khác nhau.

Đáo hạn

Là khi hợp đồng bảo hiểm đã hết hạn, lúc này công ty BHNT sẽ trả lại GTHL (nếu có) và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Sản phẩm chính

Trong 1 hợp đồng BHNT có nhiều sản phẩm, sản phẩm chính bảo hiểm quyền lợi tử vong.

Sản phẩm bổ sung (SPBS)

Bên cạnh sản phẩm chính, người tham gia còn có thể tham gia thêm các SPBS để gia tăng quyền lợi. Xem danh sách các SPBS tại đây.

Số tiền bảo hiểm (STBH)

Là số tiền mà công ty phải bồi thường nếu như có sự kiện bảo hiểm xảy ra đến với Người Được Bảo Hiểm.

Sự kiện bảo hiểm (SKBH)

Ám chỉ các rủi ro như tai nạn, bệnh tật…được liệt kê trong hợp đồng. Tùy từng (SKBH) mà sẽ có các quyền lợi khác nhau, với STBH khác nhau.

Phí bảo hiểm cơ bản

Là số tiền mà người tham gia bắt buộc phải đóng nếu muốn có các quyền lợi bảo hiểm

Phí bảo hiểm đóng thêm

Là số tiền mà người tham gia không bắt buộc đóng, phí đóng thêm chỉ mang tính chất gia tăng tiền tiết kiệm.

Ngày kỷ niệm hợp đồng

Là ngày mà hợp đồng có hiệu lực, mỗi năm đều có ngày kỷ niệm hợp đồng.

Người giám hộ hợp pháp

Thường là cha hoặc mẹ, nếu không phải là cha/mẹ thì phải có giấy của cơ quan công quyền để được công nhận là người giám hộ hợp pháp