Điều khoản dịch vụ

Quy tắc và điều khoản sau đây chi phối tất cả mục đích sử dụng của website netbaohiem.com và nội dung, dịch vụ và sản phẩm tại website này. Netbaohiem.com được quản lý và điều hành bởi Ban Quản Trị Netbaohiem.com. Trang web này cung cấp các chủ đề dưới sự đồng ý của bạn mà không có bất cứ chỉnh sửa nào trong nội quy và điều khoản được ghi nhận tại đây cũng như tất cả nội quy hoạt động, chính sách và thủ tục mà có thể được công bố xuyên suốt quá trình hoạt động.

Vui lòng đọc bản thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng website. Khi bạn truy cập hoặc sử dụng website này dưới bất kỳ hình thức nào, tức là bạn đã đồng ý với các quy tắc và điều khoản của bản thỏa thuận này. Nếu không đồng ý, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của website này.

Tài khoản và website của bạn: nếu bạn tạo một blog/trang trên website này, bạn phải có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn tài khoản hoặc blog của bạn, chịu trách nhiệm hoàn toàn đến những hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn và bất cứ hành động nào liên quan đến blog. Bạn không có quyền mô tả hoặc quy gán các từ khóa vào blog nhằm mục đích gây hiểu lầm hoặc trái pháp luận, bao gồm cả việc cố tình lăng mạ, phỉ báng các thành viên khác. Ban Quản Trị có quyền thay đổi hoặc xóa bỏ tất cả mô tả hoặc từ khóa không phù hợp. Bạn phải thông báo cho Ban Quản Trị bất cứ hành vi sử dụng blog/tài khoản trái phép hoặc các vấn đề an toàn khác.

Trách nhiệm của cộng tác viên: nếu bạn đang điều hành blog, bình luận trên blog, viết nội dung, đăng link lên website…thì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đến những nội dung hoặc bất cứ hậu quả nào phát sinh từ nội dung đó. Nội dung được hiểu là chữ, hình ảnh, âm thanh hoặc phần mềm máy tính. Bằng việc phát hành nội dung, bạn đồng ý và xác nhận rằng:

Sự tải xuống, sao chép và sử dụng nội dung không vi phạm bản quyền.

Nếu nhân viên của bạn sở hữu các nội dung đó, bạn phải hoặc được cho phép bởi nhân viên của bạn khi đăng nội dung, hoặc đảm bảo rằng nhân viên đã từ bỏ quyền sở hữu nội dung.

Bạn hoàn toàn tuân theo sự cấp phép của bất kỳ bên thức ba nào có liên quan đến nội dung, và đã làm các động tác cần thiết để đưa nội dung đó đến người dùng cuối một cách hợp pháp.

Nội dung không được chứa virus, worm, malware, trojan hoặc nội dung độc hại cho người dùng.

Nội dung không phải là nội dung spam, không được tạo ra bởi máy móc hoặc một cách ngẫu nhiên, không bao gồm các nội dung trái đạo đức hoặc mang tính thương mại trái phép, nhằm mục đích kéo người dùng đến site của bên thứ ba, hoặc nhằm mục đích SEO, hoặc các hành động phi pháp, gây hiểu lầm.

Nội dung không liên quan đến khiêu dâm, không bao gồm đe dọa hoặc kích động bạo lực đến các cá nhân khác.

Blog của bạn không được quảng cáo qua các hình thức thư tín điện tử.

Blog của bạn không được đặt tên nhằm mục đích gây hiểu lầm cho người đọc, làm người đọc nghĩ rằng bạn là một cá nhân/ công ty khác.

Bạn phải phân loại chính xác và mô tả dạng, kiểu, cách sử dụng và ảnh hưởng của nội dung, nếu nội dung đó là mã máy tính.

Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp gì, vui lòng liên hệ với Ban Quản Trị Website