Điểm Danh Các Công Ty BHNT Tại Việt Nam

1Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ)
2Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential)
3Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife)
4Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA)
5Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life)
6Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir)
7Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi)
8Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay life)
9Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (FWD)
10Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Việt Nam) (Hanwha)
11Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI)
12Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon (Việt Nam)  (Fubon life)
13Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali (Việt Nam) (Generali)
14Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam
15Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam
17Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng life)
18Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife (BIDV Metlife)

Đọc thêm: Đánh Giá Chi Tiết Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Life

Nguồn: Cổng TTĐT BTC

Rate this post