Các Danh Mục Đầu Tư Của Công Ty BHNT

Cũng như những công ty tài chính khác, công ty BHNT vẫn phải sử dụng đồng vốn để đầu tư vào các hạng mục khác nhau nhằm đem lại lợi nhuận. Dưới đây là các danh mục đầu tư thường gặp nhất:

Tiền gửi Ngân hàng

Ngân hàng có tỉ suất sinh lời thấp, tuy nhiên tính thanh khoản lại cao, nên đây vẫn là một kênh quan trọng trong trong danh mục đầu tư. Trong trườn g hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra, công ty BHNT sẽ dễ dàng rút tiền từ Ngân hàng để chi trả các quyền lợi. Tất nhiên, Ngân hàng chỉ là 1 trong nhiều danh mục.

Trái phiếu

danh mục đầu tư bhnt trái phiếu

Công ty BHNT đầu tư vào cả 2 loại trái phiếu: trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ. Thông thường, trái phiếu công ty có tỉ suất sinh lời cao và rủi ro cao; ngược lại, trái phiếu chính phủ có mức sinh lời thấp nhưng độ an toàn lại cao. Cả 2 loại trái phiếu đều được công ty BHNT phân chia để đầu tư theo 1 tỷ lệ sao cho phù hợp nhất. Tính thanh khoản của trái phiếu rất thấp

Cổ phiếu

So với trái phiếu, cổ phiếu có độ rủi ro rất cao, tính thanh khoản rất thấp. Tuy nhiên, tỉ suất sinh lời của cổ phiếu cao vượt trội so với các kênh đầu tư khác. Chính vì vậy, các công ty BHNT thường dành 1 phần nhỏ nguồn vốn để mua cổ phiếu.

Bất động sản (BĐS)

Với biên độ sinh lời cao hơn cả cổ phiếu và trái phiếu, thị trường BĐS là một danh mục không thể bỏ qua của bất kỳ công ty tài chính nào. Tuy nhiên, đồng vốn bỏ ra phải được cân nhắc rất cẩn thận trước khi đầu tư vào danh mục đầy rủi ro này.

Quỹ ủy thác đầu tư

Hiếm khi công ty BHNT đầu tư vào danh mục này. Quỹ ủy thác đầu tư huy động vốn và đầu tư vào các danh mục nhất định, thông thường sẽ cam kết lợi nhuận và chia cho các nhà đầu tư.

Sử dụng vốn để cho vay ngắn, trung và dài hạn

Hình thức tương tư như Ngân hàng: công ty BHNT trực tiếp cho cá nhân/tổ chức vay tiền và tính lãi suất cho vay. Có 2 hình thức vay: vay tín chấp và vay thế chấp. Vay tín chấp có lợi nhuận cao và rủi ro cao, vay thế chấp lợi nhuận thấp và rủi ro thấp.

Chứng khoán

danh mục đầu tư bhnt chứng khoán

Thị trường chứng khoán được đánh giá cực kỳ màu mỡ, đặc biệt là chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, để đầu tư vào thị trường này cần kỹ năng chuyên môn khá cao. Các công ty BHNT thường có 1 đội ngũ tư vấn riêng để đảm bảo chiến lược đầu tư phù hợp.

Ngoài những danh mục chính được liệt kê như trên, các công ty có thể đầu tư vào các danh mục khác, tuy nhiên tỉ lệ không đáng kể. Lợi nhuận được công ty giữ lại 1 phần, và sử dụng 1 phần để chi trả cho Bên Mua Bảo Hiểm. Phí đóng BHNT luôn được phân chia với các tỷ lệ phù hợp.

Rate this post